Category, Business Name, Address, or Phone

City, State or ZIP Code

Hayward, CA White Pages: Hayward Cycles - Hayward Villa

Page 78 of 178
Hayward Cycles1592 Washington Bl Fremont 94539 510 657-7105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Diamond Locksmith230 Jackson St Hayward 94544 510 731-1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Education Association93 Jackson St Hayward 94544 510 538-1051 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Education FoundationHayward 510 881-0890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Electric Company3150 Diablo Av Hayward 94545 510 783-2994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Family Care27206 Calaroga Av Hayward 94545 510 887-4711 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Family Childcare Support Org27474 Sleepy Hollow Av S Hayward 94545 510 782-6756 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Farmhouse225 W Winton Ave Hayward 94544 510 314-0076 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Farmhouse Enterprises225 W Winton Ave Hayward 94544 510 397-1658 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Fast Locksmith2155 Commerce Pl Hayward 94545 510 731-1906 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Fellowship AA16250 E 14th San Leandro 94578 510 276-9775 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Fire Dept777 B Hayward Emergency 911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Or Call 510 732-2626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Firefighters Local 190922734 Main Hayward 94541 510 885-1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward First Church Of The Nazarene26221 Gading Rd Hayward 94544 510 732-0777 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Fishing Supplies23476 Kidder Hayward 94545 510 785-4311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Flight19990 Skywest Dr Hayward 94541 510 259-0824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Flower Shop26295 Mission Bl Hayward 94544 510 886-5015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward & Fohl22326 Main Hayward 94541 510 728-8610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Food & Liquor28260 Hesperian Bl Hayward 94545 510 264-1655 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Foot & Ankle Center1191 W Tennyson Rd Hayward 94544 510 732-1566 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Ford25501 Mission Bl Hayward 94544 510 728-7667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Ford25501 Mission Bl Hayward 94544 510 881-1400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Friends Of AnimalsPO Box 3986 Hayward 94540 510 886-7546 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Garage Doors Inc23839 Connecticut Hayward 94545 510 731-2261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Gas Mart22690 Foothill Bl Hayward 94541 510 583-1629 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Glass21365 Foothill Bl Hayward 94541 510 537-5050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Hangars20995 Skywest Dr Hayward 94541 888 617-0300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Healthcare & Rehabilitation1805 West- Hayward 94545 510 783-4811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Hills1768 B Hayward 94541 510 538-4424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Islander Motel29083 Mission Bl Hayward 94544 510 538-8700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Korean Baptist Church24742 La Playa Pl Hayward 94545 510 732-9191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Library835 C Hayward 94541 510 293-8685 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Liquor And Groceries849 Sycamore Ave Hayward 94544 510 244-7280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Masonic Hall Association1074 B Hayward 94541 510 881-9998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Medical Center22455 Maple Ct Hayward 94541 510 889-1837 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Medical Market22656 Foothill Bl Hayward 94541 510 537-7722 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Mini Storage29605 Pacific Hayward 94544 510 582-6472 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Mini Storage77 Traynor Hayward 94544 510 538-3700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Mobile Country Club1200 W Winton Av Hayward 94545 510 783-9500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Mortuary Inc1051 Harder Rd Hayward 94542 510 537-6600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Mortuary Inc1140 B Hayward 94541 510 581-8901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Music Center24249 Hesperian Bl Hayward 94545 510 264-9669 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Music Studio21995 Mission Bl Hayward 94541 510 581-2325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Nissan24644 Mission Bl Hayward 94544 510 372-2800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Optometry865 B Hayward 94541 510 733-3105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Pallet Co Inc29270 Pacific Hayward 94544 510 538-3127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Pediatric Medical Group Inc1320 Apple Av Hayward 94541 510 886-8854 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Pharmacy27212 Calaroga Av Hayward 94545 510 783-5532 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Physical Therapy22336 Main Hayward 94541 510 732-7881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Pipe & Supply Co3218 Diablo Av Hayward 94545 510 887-2700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Plunge24176 Mission Bl Hayward 94541 510 881-6703 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward POA300 W Winton Av Hayward 94544 510 293-7207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Produce Market370 Winton Av Hayward 94544 510 537-6909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Properties Receivership21600 Westpark Hayward 94541 510 783-5658 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Psychic Hayward 510 538-3333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Quick Lube1360 B Hayward 94541 510 888-9799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Rental & Sales27823 Mission Bl Hayward 94544 510 582-2646 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Rubber Stamp Co415 A Hayward 94541 510 886-9601 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward RV Storage3636 Depot Rd Hayward 94545 510 785-1854 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Self Storage24801 Industrial Bl Hayward 94545 510 887-3070 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Self Storage77 Traynor Hayward 94544 510 538-3700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Seventh-Day AdventistChurch26400 Gading Rd Hayward 94544 510 782-3422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Signs & Awnings22370-72 Mission Bl Hayward 94541 510 337-4461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Signs & Awnings22370-72 Mission Bl Hayward 94541 510 224-0326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Sisters Hospital27200 Calaroga Av Hayward 94545 510 264-4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Smog Test Only25224 Mission Bl Unit A Hayward 94544 510 247-8876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward South Alameda CountyNAACP1218 B Hayward 94541 510 581-4111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Springs Care Center21863 Vallejo Hayward 94541 510 690-0600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Storage LLC77 Traynor Hayward 94544 510 538-3700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Supermarket22624 Blackwood Av Hayward 94541 510 887-1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Tax Service247 Jackson Hayward 94544 510 582-8834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Tax Service247 Jackson St Hayward 94544 510 582-8877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Tires Pro's263 West A Hayward 94541 510 786-3771 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Tool & Equipment21732 Foothill Bl Hayward 94541 510 538-2238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Touchless Car Wash133 Jackson Hayward 94544 510 733-0588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Travel CenterUnion City 510 538-1585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Unified School DistrictAdministrative Offices 24411 Amador Hayward Information 510 784-2600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Accounts Payable 510 784-2654 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Assistant Superintendent Business510 784-2680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bilingual Education Asst Supt Ed Services510 784-2655 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Boundaries 510 784-2600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Buildings And Grounds Community Use510 784-2622 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Business Support Services 510 784-2613 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Busing 510 784-2673 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Child Development Programs Information510 293-8551 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Child Nutrition Services 510 784-2677 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Child Welfare And Attendance510 784-2689 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Children's CenterHelen Turner23640 Reed Wy Hayward 510 723-3880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Director-Student & Parent Support ServicesExt 72731 510 784-2600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Educational Services 510 784-2655 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Executive DirectorSecondary 510 784-2618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elementary 510 784-2618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Student & Family Support Services510 784-2625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Facilities And Planning 510 784-2680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Federal And State Programs 510 784-2607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Health Services 510 784-2684 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Human ResourcesCertificated-Teaching 510 784-2648 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Classified-Non-Teaching 510 784-2648 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Maintenance And Operations 510 784-2666 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Emergency 24 Hour 510 784-2670 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Other FacilitiesAdult Ed-Laurel Site 2652 Vergil Ct Castro Valley 510 723-3195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eden Area Regional Occupational Center 26316 Hesperian Bl Hayward 510 293-2900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Adult School22100 Princeton Hayward 510 293-8595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Student Information & Assessment Center27211 Tyrrell Av Hayward 510 723-3900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Unified School DistrictCont'dPayroll 510 784-2613 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Professional Development 510 784-2600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Psychological Services 510 784-2630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Purchasing 510 784-2620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Receiving And Warehousing 510 784-2675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Risk Management 510 784-6309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Special Education 510 784-2611 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .State Pre-School-Eligibilty 510 783-3808 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Student Services 510 784-2625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Student Transcripts 510 784-2626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Summer SchoolExt 72731 510 784-2600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Superintendent 510 784-2640 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Technology Services 510 784-2663 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SchoolsElementary SchoolsBowman K-6520 Jefferson Hayward 510 723-3800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Burbank K-6222 Burbank Hayward 510 723-3805 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cherryland K-6585 Willow Av Hayward 510 723-3810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .East Avenue K-62424 East Av Hayward 510 723-3815 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eden Gardens K-62184 Thayer Av Hayward 510 723-3820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eldridge K-6 26825 Eldridge Av Hayward 510 723-3825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fairview K-623515 Maud Av Hayward 510 723-3830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Faith Ringgold K-81570 Ward Hayward 510 723-3865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Glassbrook K-6975 Schafer Rd Hayward 510 723-3835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Harder K-6495 Wyeth Rd Hayward 510 723-3840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Longwood K-6 850 Longwood Av Hayward 510 723-3850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lorin Eden K-6 27790 Portsmouth Av Hayward 510 723-3855 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Palma CEIA K-6 27679 Melbourne Av Hayward 510 723-3870 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Park K-6411 Larchmont Hayward 510 723-3875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ruus K-3 28027 Dickens Av Hayward 510 723-3885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SIAC-S E D27211 Tyrrell Av Hayward 510 723-3900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schafer Park K-6 26268 Flamingo Av Hayward 510 723-3895 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Southgate K-6 26601 Calaroga Av Hayward 510 723-3905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stonebrae K-6 28761 Hayward Bl Hayward 510 723-3910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strobridge K-6 21400 Bedford Dr Hayward 510 723-3915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TreeviewBidwell K-1175 Fairway Hayward 510 723-3930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6 30565 Treeview Hayward 510 723-3925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tyrrell27000 Tyrrell Av Hayward 510 723-3935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Middle SchoolsAnthony W Ochoa 7-82121 Depot Rd Hayward 510 723-3130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bret Harte 7-81047 E St Hayward 510 723-3100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cesar Chavez 7-827845 Whitman Hayward 510 723-3110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Martin Luther King K-8 26890 Holly Hill Av Hayward 510 723-3120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Winton 7-8119 Winton Av Hayward 510 723-3140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High SchoolsBrenkwitz Alternative 9-1222100 Princeton Hayward 510 723-3160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward 9-121633 East Av Hayward 510 723-3170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mt Eden 9-122300 Panama Hayward 510 723-3180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennyson 9-1227035 Whitman Hayward 510 723-3190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Video964 A Hayward 94541 510 889-7976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hayward Villa27400 Tampa Ave Hayward 94544 510 887-2897 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .